Retouren & garantie

Hier vindt u alle informatie over de zichttermijn, garantie en het retourneren van een bestelling.

Zichttermijn

Wanneer u koopt op afstand, bijvoorbeeld bij een webshop, heeft u als consument standaard recht op een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in nadat u uw bestelling ontvangen heeft. In de praktijk houdt dit voor u als consument in dat de overeenkomst binnen 14 na ontvangst mag herroepen. Na herroeping dient u de producten uiterlijk binnen 14 dagen aan ons te retourneren. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Retourvoorwaarden

Conform de zichttermijn van 14 kalenderdagen mag u de overeenkomst binnen deze periode herroepen. Wij verzoeken u het product terug te sturen in een onbeschadigde en - indien redelijkerwijs mogelijk - originele verpakking. Bij gebruikssporen behouden wij ons het recht voor de waardevermindering die hierdoor is ontstaan aan u door te berekenen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. U mag het product vanzelfsprekend voorzichtig uit de verpakking halen en bekijken. Indien wij sterke vermoedens of concrete aanwijzingen hebben dat een product op dusdanige wijze gebruikt is dat wij het product niet meer als nieuw zijnde kunnen verkopen, dan behouden wij ons het recht voor om de waardevermindering te verrekenen met het terug te storten aankoopbedrag.

Garantie

Als u een aankoop doet bij pHpets® is de wettelijke garantie van toepassing (volgens artikel 12 van de Algemene Voorwaarden). De wettelijke garantie houdt in, dat een product moet voldoen aan wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.

Retour sturen

Indien u (een gedeelte van) uw bestelling wenst te retourneren, dan willen we u vriendelijk verzoeken contact op te nemen met onze klantenservice. U kunt ook zonder contact op te nemen de producten aan ons retouren samen met het ingevulde Europese modelformulier voor herroeping. Het aankoopbedrag zal tezamen met de eventueel betaalde verzendkosten zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan u terug worden overgemaakt. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de producten retour hebben ontvangen of tot het moment u heeft aangetoond de producten te hebben opgestuurd, al naar gelang welk moment eerder valt. Voor een snelle afhandeling van uw retourzending adviseren we u (een kopie van) de originele factuur aan de retourzending toe te voegen. Graag ontvangen wij daarbij de reden van retour. U bent echter niet verplicht de reden te vermelden. U wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk).

Retouradres

Postbus 2207
5600 CE Eindhoven
Nederland

Vraag over uw bestelling

Heeft u een vraag over uw bestelling? Vul dan hier uw gegevens en vraag in. Wij beantwoorden u binnen 1 werkdag.